[the_ad_group id="1754"]

Tag: Transcendence

ตัวอย่างหนังใหม่ : Transcendence ‘คอมพ์สมองคนพิฆาตโลก’ (ตัวอย่างที่ 2) ซับไทย

วิล แคสเตอร์ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง เขาทำการค้นคว้าพัฒนาให้คอมพิวเตอร์ให้มีสติปัญญาในระดับที่เชื่อว่ามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์ได้ แต่เขาถูกทำร้ายจากกลุ่มต่อต้านเทคโนโลยีหัวรุนแรงจนบาดเจ็บอยู่ในสภาพใกล้ตาย เอเวลรีน คนรักของวิล ตัดสินใจอัพโหลดสติสัมปชัญญะของเขาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยหารู้ไม่ว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของอันตรายครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ !

ตัวอย่างหนังใหม่ : Transcendence ‘คอมพ์สมองคนพิฆาตโลก’ (ซับไทย)

วิล แคสเตอร์ (Johnny Depp) เป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง เขาเชื่อว่าสามารถพัฒนาให้คอมพิวเตอร์ให้มีสติปัญญา และความรู้สึกเทียบเท่ามนุษย์ได้ แต่ก็ถูกทำร้ายจากกลุ่มต่อต้านเทคโนโลยี หัวรุนแรงจนสาหัส มีสภาพใกล้ตาย เอเวลรีน (Rebecca Hall) คนรักของวิล ตัดสินใจอัพโหลดสติสัมปชัญญะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยหารู้ไม่ว่าจะเป็นภัยใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติ !