[the_ad_group id="1754"]

Tag: The Dark World

ตัวอย่างหนังใหม่ : Thor:The Dark World (ธอร์ : เทพเจ้าสายฟ้าโลกาทมิฬ) ตัวอย่างที่ 2 ซับไทย

เจน ฟอสเตอร์ ต้องกลายเป็นกุญแจสำคัญ ในการนำจักรวาลเข้าสู่ความมืดมิดอีกครั้งของ เมลคีธ ชนเผ่า Dark Elves โบราณ ธอร์ ต้องเผชิญกับศัตรูที่แข็งแกร่งอีกครัั้ง สงครามครั้งนี้แม้แต่เทพโอดีน ก็ไม่อาจต้านทานได้ ธอร์จึงได้ไปขอให้ โลกิ ให้มาช่วย แม้จะต้องคอยระแวงการแว้งกลับของโลกิก็ตาม

ตัวอย่างหนังใหม่ : Thor:The Dark World (ธอร์ : เทพเจ้าสายฟ้าโลกาทมิฬ) ซับไทย

ธอร์ ต้องเผชิญกับศัตรูที่กล้าแกร่ง เมลคีธ ชนเผ่า Dark Elves โบราณ ที่หมายมั่นจะนำจักรวาลเข้าสู่ความมืดมิดอีกครั้ง ศึกครั้งนี้แม้แต่เทพโอดีน ก็ไม่อาจต้านทานได้ ธอร์จึงได้ไปขอให้ โลกิ ให้มาช่วย