[the_ad_group id="1754"]

Tag: Monster Movie

ตัวอย่างหนังใหม่ : Pacific Rim (สงครามอสูรเหล็ก) ตัวอย่างที่ 3 ซับไทย

เมื่อสัตว์ประหลาดยักษ์ หรือที่มนุษย์เรียกกันว่า ไคจู จากต่างมิติหลุดมาผ่านมาทางมหาสมุทรแปซิฟิก เข้ามาอาละวาดคุกคามชาวโลก เหล่ามนุษย์โลกจึงได้ใช้หุ่นจักรกลยักษ์ที่ได้สร้างขึ้นที่เรียกว่า เจเกอร์ส โดยใช้คนควบคุมร่วมมือร่วมใจกันพร้อมกันสองคน

ตัวอย่างหนังใหม่ : Pacific Rim (สงครามอสูรเหล็ก) ตัวอย่างที่ 2 ซับไทย

เมื่อสัตว์ประหลาดยักษ์จากต่างมิติหลุดมาผ่านมาทางมหาสมุทรแปซิฟิก เข้ามาอาละวาดคุกคามชาวโลก และเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ ชาวโลกจึงได้ให้กำเนิดโครงการเจเกอร์ส โดยนานาชาติได้ร่วมมือกันสร้างหุ่นจักรกลยักษ์ ที่ใช้คนบังคับเข้าต่อกรกับพวกอสูรยักษ์จากต่างมิติ

ตัวอย่างหนังใหม่ : Pacific Rim (สงครามอสูรเหล็ก) ซับไทย

เมื่อสัตว์ประหลาดยักษ์จากต่างมิติหลุดมาผ่านมาทางมหาสมุทรแปซิฟิก เข้ามาอาละวาดคุกคามชาวโลก เหล่ามนุษย์โลกจึงได้ใช้หุ่นจักรกลยักษ์ที่ได้สร้างขึ้น โดยใช้คนบังคับเข้าต่อกร